Специализирани разработки

Ако се нуждаете от иновативни решения :

  • За изследване на защитени територии
  • За моделиране на състояние и поведение на околната среда
  • За представяне и презентиране на ваши проекти и разработки по атрактивен и високотехнологичен начин

Какво Ви предлагаме ?

Интерактивни приложения

ИНТЕРАКТИВНИ ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА СЕНЗОРНИ ДИСПЛЕИ :

За атрактивно и високотехнологично представяне на ваши проекти  ви предлагаме изработка и инсталация на интерактивни софтуерни приложения за сензорни дисплеи.

• Избор и доставка на подходящи за вашия проект сензорни дисплеи

• Разработка на специализирани интерактивни приложения за сензорен дисплеи

• Внедряване, обучение, подръжка

3D модели


3D ВИЗУАЛИЗАЦИИ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ :

Освен геодезическите дейности в инвестиционното проектиране. Ви предлагаме и фотореалистична визуализация на проекта

• Моделиране на теренни повърхнини съгласно вертикалната планировка

• Изработка на 3Д модели на сгради и съоръжения

• Симулиране на околното пространство на проекта

• Фотореалистични изображения с околна среда и бъдеща реализация на обектите

Изследване на околната среда

ИЗСЛЕДВАНЕ И МОДЕЛИРАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Предлагаме Ви проучване и  изследване на екологични ефекти чрез разработка на виртуални пространствени модели на околната среда

• Изработка на реалистични пространствени модели на територии от земната повърхност и отделни екосистеми със симулация на земно покритие, растителност и атмосферно влияние.

• Изследване на екологични ефекти чрез симулиране на събитя и природни явления (обезлесяване, пожари, наводнения)

• Изработка на образователни мултимедийни и печатни материали за изследваните територии