Цифрови карти

Цифровите карти са резултат от обработката на дигитални данни в ГИС среда

Картографско студио ДавГЕО е изработило стотици цифрови карти с разнообразна тематика, обхват и съдържание.

Можем да Ви предложим изработка на топографски, общогеографски, тематични и туристически карти в цифров вид с актуално съдържание и отлично оформление.

Какви цифрови карти можете да си поръчате ?

 • ДавГЕО - Цифрови карти в ГИС среда

   • Цифрови карти в ГИС среда

  Визуализирането на данни в ГИС среда се извършва под формата на карти. Можем да организираме Ваши данни или да предоставим наши за изработката на необходимите Ви тематични карти в среда на ArcGIS или QGIS. Имаме специално разработени библиотеки с условни знаци и типове линии за отлична визуализация на цифровите данни.

   • Геореферирани цифрови карти за мобилни устройства

  От ГИС база данни можем да Ви подготвим растерна геореферирана карта за мобилни ГИС приложения. Така получавате подробна изходна основа за проучване без да натоварвате мобилното устройство с ресурси.
  Можем да ви подготвим карти за Windows Mobile и Android приложения.

 • ДавГЕО - цифрови растерни карти

   • Растерни цифрови карти за печат

  Ако Ви е необходима растерна карта без необходимост от допълнителни редакции, ще Ви подготвим растерен предпечатен файл (един слой, формат TIFF,JPG ) от нашите готови изработки или нова карта по Ваш проект.

 • ДавГЕО - цифрови векторни карти

   • Векторни цифрови карти

  Ако желаете цифрова карта, която да можете да редактирате, допълвате и да подготвяте предпечатни файлове за различни издания – тогава Ви е необходима векторна цифрова карта. Ще разполагате с отделни слоеве, които подлежат на редакция (текстове, условни знаци, линии и др.). Предлагаме изработката на цифрови карти с векторни слоеве в EPS или PDF формат.