Основни дейности

 • КАРТОГРАФИЯ

  ДавГЕО извършва проектиране , компютърна обработка , предпечатна подготовка и печат на висококачествени картографски изделия с актуално съдържание.

 • ГЕОГРАФСКИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

  Разработваме ГИС-проекти и база данни за територията на Р.България, отделни региони и обособени територии.

 • ГЕОДЕЗИЯ

  Проектиране и геодезически дейности в областта на устройственото планиране, инвестиционното проектиране и кадастъра.

 • СПЕЦИАЛИЗИРАНИ РАЗРАБОТКИ

  Специализирани дейности относно изследване и представяне на околната среда и инвестиционни проекти, пространствени визуализации.

Услуги

 • Печатна реклама

  • ИЗРАБОТКА И ПЕЧАТ НА:
  • брошури,проспекти, каталози
  • плакати, флаери, дипляни, папки
  • стикери, етикети, подложки
  • еднолистни и многолистни календари
  • покани, картички, клубни карти
 • Широкоформатен печат

  • ВИСОКОКАЧЕСТВЕН ДИГИТАЛЕН ПЕЧАТ
  • печат върху широк спектър материали
  • чертежи, постери, банери
  • широкоформатни стикери
  • външни табели, трансперанти

  • резолюция на печат до – 1200×600 dpi
   100
 • Дизайн

  • ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН И ПРЕДПЕЧАТ
  • цялостна концепция за визуализация
  • дизайн и редизайн на фирмени материали
  • създаване на фирмен знак – лого
  • обработка на каталожни снимки
  • сканиране и дигитализиране

Вижте наши разработки и готови продукти