Визуална интерпретативна система на ПП „Българка” за сензорен дисплей –
Фотореалистично компютърно пресъздаване на околната среда, птиците и техните навици.


Визуалната интерпретативна система на ПП „Българка” е разработена и инсталирана на 47″ сензорен екран (touch screen) с вграден компютърен модул. Приложението може да се управлява само с докосване на екрана без използване на мишка и клавиатура.

Предназначение на системата:

Да предоставя по достъпен, забавен и интерактивен начин информация за парка, природните забележителности и защитени местности в него, както и да запознава посетителите му със съществуването, начина на живот, особеностите и разпространението на четири редки и застрашени горски вида птици на територията на ПП „Българка”.

Съдържание на разработката:
Визуалната система е реализирана като самостоятелно софтуерно приложение. Стартира се на цял екран в резолюция Full HD (1920 х 1080 px). Приложението съдържа менюта и бутони, способстващи навигирането на потребителя през повече от 60 различни страници (слайдове), включващи текстова информация, галерии със снимки, игри, видео филми. Приложени са голям брой картографски изделия, включващи 2D карта, 3D виртуален полет и 3D интерактивен модел на територията на и около парка, даващи нагледна и лесна за възприемане географска информация за границите на парка и защитените територии в него, както и много допълнителни характерни обекти.

Ползватели на системата:
 • служителите на ДПП „Българка“;
 • посетители на Дирекцията;
 • организирани групи
 • Вижте кратко видео, показващо интерактивната система на ПП Българка за сензорен дисплей

Вижте потребителския интерфейс и информация за основни модули на системата

Главно меню

 • Начален екран Главно меню
 • Главно меню и навигация

  Главното меню на системата се намира в първата й страница и служещи за основна навигация в цялото съдържание на интерактивната система. Съдържа 5 бутона: „Информация за парка”, „Защитени територии”, „Защитени видове”, „Филм”, „Игри”. Във всяка една страница е наличен бутон „Меню” за извикване на главното меню. За улесняване на навигацията, в някои от страниците са налични бутони – стрелки „Напред” и „Назад”, позволяващи прехвърлянето към следваща страница, връщане към предишна или връщане към подменю. Налични са и бутони за включване и изключване на звука.

Защитени територии

 • Защитени територии ЗМ Соколски манастир
 • Раздел „Защитени територии”

  В раздела „Защитени територии” потребителят може да се запознае нагледно с местоположението на 3 природни забележителности и 5 защитени местности на територията на ПП „Българка”. На разположение отново е картата на парка. Чрез кликване на някоя от дадените територии, представени чрез „горещи точки” върху картата, на екрана се визуализира подробна информация за съответната местност, илюстрирана с фотография. В раздела са налични бутони „3D модел на парка” и „Виртуален полет”.

3D модел на ПП Българка

 • Защитени територии – 3Д интерактивна карта Виртуален обзор на парка
 • 3D моделът на парка представлява интерактивно приложение към системата, чрез което потребителят може да разгледа реалистичен тридименсионален модел на парка, нагледно да се запознае с точно пресъздаден релеф, географското положение на обектите в триизмерното пространство, както и местоположението на съответните защитени територии. Моделът може да се завърта от потребителя на 360°. Налични са бутони за навигация – приближаване и отдалечаване на камерата,  преместване на камерата хоризонтално и вертикално, и връщане към първоначалния изглед.

  Виртуалният полет над ПП „Българка” представлява висококачествена анимация, създадена на базата на реалистичен 3D модел на парка, симулираща полет и 360-градусова панорамна обиколка над територията на парка. Потребителят детайлно може да разгледа релефа и  положението на обектите, като по-важните от тях са маркирани с анимирани билбордове с наименованията на съответния обект. Отбелязани са защитени местности, природни забележителности, реки, язовири, върхове, населени места, ЖП гари.

Защитени видове

 • Защитени видове Защитени видове – Лещарка
 • Раздел „Защитени видове”

  Разделът „Защитени видове” е основен пункт в интерактивната система. Той запознава с голяма подробност потребителя със съществуването, начина на живот, особеностите и разпространението на четири редки и застрашени горски вида птици на територията на ПП „Българка”: Белогръб кълвач, Червеногуша мухоловка, Полубеловрата мухоловка и Лещарка.

  Потребителят има възможност да избере всяка от защитените птици, представени чрез реалистични фотографски модели. За всяка една от птиците е налично подменю, съдържащо 4 бутона: „Обща информация”, „Разпространение”, „Храна и звуци”, „Галерия”. Всяка от страниците, освен подменюто, съдържа и изображение на съответната птица, а също и видео, което представя птицата в нейната реална среда и поведение.

Игри и забавления

 • Игри – меню Игри – пъзел
 • Раздел „Игри”

  Разделът е ориентиран специално към деца в предучилищна и начално-училищна възраст, които могат да се запознаят и научат повече за четирите защитени горски птици, чрез забавни интерактивни игри.

  Налични са 4 игри:

  „Пъзел” – може да се избира между 4 картинки (с всяка от птиците), които първоначално са разбъркани на части и трябва да се сглобят;

  „Гласът на птицата” – потребителите имат възможност да познаят коя от птиците издава съответния глас;

  „Храната на птиците” – интерактивна игра, даваща възможност лесното научаване коя е любимата храна на всяка птица;

  „Кой съм аз?” – потребителите трябва да свържат кратко описание за птица с нейното изображение;