Web-базирани ГИС

компютърни карти в WEB страници

Какво представлява WEB-базирана ГИС ?

WEB – базираните ГИС се използват предимно за генериране на цифрови карти, дефинирани от потребителя. Голяма част от ГИС база – данните се съхраняват на сървър, потребителя изисква карта   или анализ , които сървърът обработва и резултатът се изпраща обратно към клиента , където се показва от браузъра в рамките на една уеб страница. Софтуерът може да се различава, но крайният резултат е една карта, за да преглед или печат.

SHEMA_WEB_GIS

Какво Ви предлагаме ?

  • ДавГЕО използва софтуерни приложения с отворен код за създаване на WEB-базирани ГИС

WEB – базирана ГИС

WEB GIS
Предлагаме изработка на WEB-базирано картографско приложение върху сървърна ГИС платформа .

Чрез използване на ГИС технологиите и WEB – базиран начин на визуализация представяме гео база данни чрез динамично генерирани карти, които са изградени от слоеве, групирани в теми които могат да бъдат включвани/изключвани за визуализация и са активни със съответна подробност при определени мащаби.

Системата е съвместима със стандартите на Отворения геопространствен консорциум (OGC), като поддържа няколко стандарта на OGC като WMS, WFS, WMC, KML, GML, CSW и др.

Компоненти на системата

WEB GIS
Разработената от ДавГЕО система за WEB-базирана ГИС притежава four-tier архитектура с компоненти :
  • База данни

Създаване на единна база-данни  и попълване с информационни слоеве. Вида на базата данни е “Гео-база данни”, т.e. съдържа таблици с географски характеристики и атрибути за физически елементи

  • Система за обработка на базата данни – PostgreSQL/PostGIS

PostgreSQL е обектно-ориентиана система за управление на базата данни (ORDBMS), базирана на POSTGRES ,като PostGIS представлява надстройка за PostgreSQL, която разширява функционалността на базата СУБД за работа специално с пространствено определени растерни и особено с векторни данни.

  • Клиентска визуализираща система

Изработваме WEB-базирано картографско приложение върху сървърна ГИС платформа с възможности за справяне с нарастващи натоварвания, която може да бъде реализирана върху една машина под Linux или Microsoft Windows, като може да бъде разпространена върху много сървъри или разгърната върху облачна инфраструктура.

  • Административен интерфейс -Външен клиент за пряка редакция на данни и географско съдържание в базата данни

WEB приложение

3d_MAPS-600_400

WEB приложението е потребителския интерфейс за достъп и работа със системата, чрез което се визуализират  динамично генерирани карти, представящи пространствени данни (пътища, парцели, транспортни маршрути или ортофото снимки), както и да се изпълняват пространствени и атрибутни заявки към тях.

  • Това е среда (framework) за разработване на интерактивни Web-базирани картографски продукти на базата на MapServer и PHP / MapScript.
  • Тя предоставя добър набор от инструменти, готови за употреба и има API плъгин за добавяне на функции.
  • Потребителският интерфейс подлежи изцяло на модификация и управление на съдържанието.

Обучение

WEB GIS обучение

При поръчка на WEB-базирано картографско приложение върху сървърна ГИС платформа, организираме обучение, семинари и консултации за работа със системата.

WEB – базирания ГИС е придружен с подробна документация и инструкции за работа и администриране  на базата данни и отделните компоненти.

 

Вижте наши  WEB – ГИС разработки