ГИС

географски информационни системи

Какво е географска информационна система (ГИС) ?

Географската Информационна Система (ГИС) е съвкупност от компютърен софтуер и хардуер за събиране, съхраняване, актуализиране, обработка, анализ и визуализиране на пространствена (географски реферирана) информация.ГИС служи за решаване на разнообразни задачи в най-различни области – управление на околната среда, транспорт, демография, публична администрация и др.

Всеки успешен пример на ГИС се основава на два основни компонента:

 • цифровите данни и
 • компютърния софтуер за извършване на изчисления и анализи.

За да бъде наистина ефективна система, ГИС се нуждае от добър софтуер и добри данни. Един без друг те няма да бъдат продуктивни. Другият важен компонент са хората, които ще работят със системата. ГИС ще осигури решаване на проблеми, ако потребителят е в състояние да задава правилните въпроси и да интерпретира резултатите.

Какво Ви предлагаме ?

Разработване на ГИС  въз основа на пълни и точни цифрови модели от собствени база-данни , преки теренни измервания и дигитализиране на картни материали и други източници (самолетни/сателитни снимки, топографски карти, хоризонтали на релефа или таблици с данни

ГИС база данни

ГИС БАЗА ДАННИ

Предлагаме професионални услуги за създаване на цифрови географски и кадастрални база данни.

 • географски бази данни за извънселищни територии (горски,земеделски)
 • кадастрална база данни за населени места
 • специализирана база данни за промишлени обекти и сгради

WEB ГИС


WEB – БАЗИРАНИ ГИС
Предлагаме изработка на WEB-базирано картографско приложение върху сървърна ГИС платформа . Системата е съвместима със стандартите на Отворения геопространствен консорциум (OGC), като поддържа няколко стандарта на OGC като WMS, WFS, WMC, KML, GML, CSW и др

Мобилни ГИС решения

МОБИЛНИ ГИС РЕШЕНИЯ

• Предлагаме разработка и внедряване на мобилни ГИС решения за горски и земеделски територии,населени места и  инженерна инфраструктура.

• Работим с широк спектър софтуерни приложения за мобилен ГИС

• Мобилните ГИС решения дават възможност при теренна работа за верификация и събиране на данни.

• Предлагаме и разработка на мобилна платформа за уеб (WEB) картографиране, изградена на основата на мощни, авангардни геопространствени компоненти с отворен код.

• Платформата за уеб (WEB) картографиране позволява на потребителите да визуализират, споделят, редактират и анализират геопространствени данни. Тя позволява на потребителя редица функции, като импорт на данни, задаване на стил на нива, управление на потребители, управление на достъпа, публикуване на данни и други.

Пространствени анализи

Предлагаме широк спектър геопространствени анализи в областта на околната среда, пространствените модели, демографията и други
 • Статистически справки и анализи от гео-база данни.
 • Транспортна достъпност и оптимални маршрути.
 • Триизмерни симулации – виртуален полет над повърхнина по зададен маршрут
 • Моделиране на наводнения
 • Определяне на природни местообитания
 • Анализи за екологични оценки