Дистанционни изследвания

За изследване и мониторинг на околната среда, културно-исторически обекти и природни забележителности все по голям дял заемат дистанционните изследвания. Разполагайки с ранообразен авиопарк от БЛС (Безпилотни летателни системи : DJI Inspire-1, Mavic Pro, Phantom 4Pro, Parrot Disco PPK) можем да предложим висококачествено аерофото заснемане и изработка на разнообразни цифрови продукти .

Какви дистанционни изследвания предлагаме ?

 • АЕРОФОТОГРАФИЯ

  Аерофотографията е дистанционен метод за изследване на земната повърхност чрез фотографиране в различни области на оптичния спектър от самолет или друго въздухоплавателно средство .

  Аерофотографията за геодезически и картографски цели извършваме чрез безпилотни летателни системи (БЛС) на DJI (Inspire-1, Mavic Pro, Phantom 4 Pro), и наземни измервания с геодезичски GNSS приемник, което позволява да се определят фотографските центрове със сантиметрова точност.

  Фотограметричната обработка на получените данни се извършва в автоматизиран режим със създаването на високо детайлен триизмерен модел на земната повърхност и релефа, автоматична класификация на плътни облаци от точки (чиста земна повърхност, отделяне на сграден фонд, растителност, пътища и други технически обекти).

  Резултатът от въздушната фотография са следните продукти:

  – Ортофотоплан

  – Плътен пространствен облак точки

  – DTM – цифров модел на релефа

  – DSM – 3D цифров модел на земната повърхност

 • Изработка на ортофотоплан от въздушно заснемане (квартал)

  DSM – цифров модел на земната повърхност (квартал)

  DSM – цифров модел на земната повърхност (рекултивирана кариера)

  DTM – цифров модел на релефа (рекултивирана кариера)

 • Заснемане и 3D моделиране на исторически паметник

  Построяване на векторни повърхнини на опълченския кръст от паметника на връх Околчица в триизмерен облак точки

 • АЕРОФОТОГРАФИЯ И 3D МОДЕЛИРАНЕ 

  Изпълняваме прецизно триизмерно моделиране на сгради, културно-исторически и архитектурни паметници, урбанизирани територии и природни ландшафти.

  За създаването на прецизни триизмерни модели използваме както въздушни снимки от БЛС, така и точни наземни геодезически измервания.

  Триизмерните модели се предоставят във вид на плътен пространствен облак точки, и/или 3D модел (3ds,dae, obj, vrml – формат)

 • ЗАСНЕМАНЕ И ИНСПЕКТИРАНЕ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

  Извършваме аерофотозаснемане за моделиране и инспектиране на сгради, съоръжения и комплексни структури.

  Инспектиране на сгради и съоръжения
  • Сгради, комини, складове, корекции на реки, водонапорни кули;
  • Заснемане на линейни и площни обекти (за вписване в кадастралната карта, реконструкция на пътища, големи инфраструктурни обекти и др.)
  • Наземни далекопроводи и тръбни инсталации.
 • Инспектиране на сгради и комплекси

  Инспектиране на корекции на реки и канали