За ДавГЕО

Кратко представяне

 •  

 • Повече от 20 години успешна дейност

  Картографско студио ДавГЕО е специализирана фирма в сферата на геодезията , картографията , географските и картографски информационни системи , както и в изработката и издаването на печатни и презентационни рекламни материали .

  Фирмата е създадена през месец януари 1996 г. първоначално като ЕТ „ДавГЕО-Д.Динков“ с предмет на дейност геодезическо проучване и проектиране . От септември 2004 г. е регистрирано “ Картографско студио ДавГЕО-ЕООД“ с предмет на дейност картографско проучване и проектиране , ГИС и издателски дейности.

  Студиото има собствени разработки в областта на тримерната картография – изработени реални 3D модели на туристически комплекси и природни паркове.

  От 2019 година започваме да предлагаме картографиране и триизмерно моделиране чрез използване на въздушно фотограметрично заснемане с БЛС (безпилотни летателни системи).

  ДавГЕО притежава свидетелство за правоспособност за извършване на дейности по кадастъра и е сертифицирана по EN ISO 9001:2008

Това , с което се гордеем


 • През 2013 г. за нуждите на Областна администрация – Габрово изработихме  WEB-ГИС на инженерната и социална инфраструктура за областта изцяло със софтуер с отворен код.


  През 2014 г. изработихме и внедрихме  мултимедийна система за сензорни десплеи, с помощта на койято  могат да се изучават и представят защитени  видове и територии с пресъздаване на околната среда.

 • к.к. Чайка - панорамна карта ДаГЕО - 1999
  През 1999 г. създадохме първата панорамна карта в България изработена от реален 3Д цифров модел на картографираната територия – к.к. Чайка, гр. Варна.

  Развихме технологията за изработка на панорамни карти и през 2011 г. с панорамната карта на к.к. Слънчев бряг спечелихме първо място на международната картографска конференция в Париж !

Какво казват клиентите за нас ?

 • Като собственик и оператор на газопреносните мрежи за пренос и транзитен пренос на природен газ, както и на подземно газохранилище, „Булгартрансгаз“ ЕАД възложи на ДавГЕО изработката на векторна карта, отразяваща както газопреносната инфраструктура на Р. България, а така също и на съседни държави и газопреносни оператори. Специалистите от фирмата показаха висок професионализъм, отделиха много внимание и ресурс за изпълнението на поставените изисквания и получихме отличен краен продукт. По време на съвместната ни работа те проявиха голяма гъвкавост и разбиране към специфичните нужди на Възложителя.

  Author's imageинж. Ангел ХристовБУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД
 • Искам да изкажа благодарността си на инж. Динков и на неговия екип за
  професионализма, всеотдайността и кратките срокове, в които изготвиха
  туристическата карта на Национален парк „Централен Балкан“, включваща
  ГИС база данни, графичен дизайн и печат. Картата е най-търсения
  продукт, издаван от Дирекцията на парка, предпочитан е от туристите и
  посетителите на защитената територия.

  Author's imageинж. Генчо ИлиевНП Централен Балкан
 • Когато видяхме красивата панорамна карта на Слънчев бряг, изработена от ДавГЕО, решихме да променим рекламната си политика. Заложихме на брандирана рекламна карта, специално изработена за нашата фирма с нанесени наши инвестиционни проекти в нея.
  Това се оказа много по-успешна реклама от останалите печатни рекламни материали, които сме издавали. Така вече имахме отлични карти,реклама и ориентация на нашите клиенти към предлаганите хотелски и апарт-комплекси на ФОРТ-НОКС.

  Author's imageВеселин НишковФорт Нокс
 • Ползвали сме услугите на фирма ДавГЕО от 2004 г. Фирмата винаги се е справяла отлично, качествено и в срок с възложените от нас дейности: изработка на картографски материали и съпътстващата ги географска база данни,цифрови модели; изработване на туристически карти, изработване на триизмерни модели на релефа и сгради; изработване на образователни и рекламни печатни материали; изработване на визуализационна интерпретативна образователна платформа и други.
  Работата и комуникацията ни с експертите от фирма ДавГЕО бе винаги на високо професионално ниво и това спечели доверието ни да работим с тях по много проекти.

  Author's imageинж. Мая РадеваДългогодишен директор на ПП Българка
 • Галакси Инвестмънт Груп е водеща инвестиционна фирма, която инвестира, развива и управлява проекти в различни направления на недвижимата собственост.

  Бихме искали да изкажем отлични впечатления от съвместната ни работа с ДавГЕО. След качествената изработка на рекламни карти за наши обекти, намерихме в лицето на ДавГЕО отговорен и дългосрочен партньор. Възложените проекти бяха изработени изключително прецизно, въпреки поставените кратки срокове. Оценяваме високо мотивацията и усърдието, с което екипа на ДавГЕО се отнася към нашите проекти.

  Author's imageМариета КараивановаГалакси Инвестмънт Груп