Какви панорамни карти Ви предлагаме ? Искате ли да усетите околното пространство и заобикалящия Ви свят ?

  • ДавГЕО изработи първите панорамни карти в България базирани на цифров тримерен модел на релеф и инфраструктура
  • Нашите панорамни туристически карти са изработени по нова картографска технология, като терена и сградите са изобразени в техните действителни пропорции и визуални характеристики
  • Този метод осигурява максимална достоверност на картния продукт и допринася за по-лесна ориентация на ползвателите.
  • Признание за качеството на нашите панорамни карти получихме със спечелената първа награда на 25-та Международна картографска конференция с панорамната ни карта на к.к. Слънчев бряг
  • Предлагаме изработка както на джобни карти-дипляни до стенни панорамни карти с голям обзор и детайлност

Вижте нашите панорамни карти