• gallery

ТРАНСРОДОПИ – туристическа карта

ПАРАМЕТРИ НА ПЕЧАТНОТО ИЗДАНИЕ

• Тип: туристическа топографска карта
• Мащаб: 1:85000
 • Размер: 12/22см(сгъната); 70/100 см (разгъната)
 • Език: отделни издания на английски и български език
 • Описание: Туристическа карта на Родопите
• Съдържание:

– Обхват: Триград – Девин (Запад) до Ивайловград – Мезек (Изток)

– Защитени местности, природни забележителности и резервати

– Републиканска пътна мрежа, горски пътища и пътеки,

– Релеф – светлосенки, хоризонтали, върхове с коти,

– Маркирани велосипедни маршрути

– Места за настаняване – хотели, хижи, заслони

– Туристически и културно-исторически обекти

– Описание на веломаршрут ТРАНСРОДОПИ – етапи за преход – дължина, трудност, информация

• Последно издание: декември 2013г.

ТУК за поръчки и запитвания