Новини

  • Панорамна карта на кв. Изгрев, гр. София (1927-1944) историческа възстановка

    Катографско студио ДавГЕО изработи нова панорамна карта – историческа възстановка на кв. Изгрев, гр. София за периода 1927-1944 г..  Разработката е възложена от Общество „Бяло братство“ с идеята да се разработи картографски продукт, който да илюстрира точната визия на кв. Изгрев, гр. София за периода на заселването и активната  дейност на Учителя Петър Дънов и […]

  • 3D панорамна карта на лозаро-винарски район

    Изработихме 3D панорамна карта на лозаро-винарски район. Лозаро-винарската панорамна карта на с.Могилово и неговото землище е изработена по поръчка на Мидалидаре Естейт (Midalidare Estate). Тя илюстрира по атрактивен начин лозовите масиви в землището, горските територии, винените изби, обектите за туризъм и маршрутите за разходка в района. * Повече информация за изработка на 3D винени карти […]

  • МЕЖДУНАРОДНА ГОДИНА НА КАРТАТА

    Международната година на картата е световно честване на картите и тяхната значима роля в целия свят. Благодарение на подкрепата на Организацията на обединените нации, Международната Година на Картата предоставя възможности за демострация, следене и включване в областите на изкуството, науката и технологиите за създаването и използването на карти и географска информация. На специално създадения интернет сайт […]